VISIÓ

La visió de la Residència d’avis del barri de la Sagrada Família és avançar en una oferta social de suport i acolliment integral a les persones grans, fins i tot abans que no es plantegin serveis residencials o d’acollida.

L’envelliment del nostre veïnat, paral·lel al de la pròpia ciutat i força superior al de la mitjana nacional, ens fa pensar en una perspectiva més àmplia de futur, que promogui nous programes d’acollida i de participació per la gent gran, potenciant l’atenció centrada en la persona. Es tracta d’aconseguir millores en tots els àmbits de la qualitat de vida i el benestar de la persona, partint del ple respecte a la seva dignitat, drets i preferències. I tot això comptant amb la seva participació efectiva, per tal de millorar la seva autoestima i l’interès per la realitat que l’envolta. És una manera d’entendre la relació assistencial, on la persona és la protagonista activa, i l’entorn i l’organització es converteixen en suports per desenvolupar projectes de vida així com assegurar el benestar de cadascuna de les persones. Parlem d’uns nous serveis, ara més diversos, que permetin:

– Continuar oferint serveis de residència, centre de dia i de menjador, així com estades de caràcter temporal i de respir, a totes les persones que ho necessitin.

– Incorporar unitats de convivència compartida. Es tracta d’espais on viu un grup de persones grans en situació de dependència, amb els suports necessaris per al desenvolupament del seu projecte de vida. Es busca la qualitat integral de la persona, tenint present les seves preferències, els seus gustos o els seus ritmes de vida quotidiana.

– Desplegar nous programes d’animació (tallers, cursos, sortides a l’entorn més pròxim…). Es tracta d’activitats significatives per les persones, empoderadores, que permetin expressar les seves preferències i la presa de decisions. Al capdavall, l’activitat física, cognitiva i social prevé la dependència, millora la salut, redueix el consum de fàrmacs, enforteix l’autoestima i millora l’estat d’ànim.