MISSIÓ

Des dels seus orígens, la missió de la Residència d’avis del barri de la Sagrada Família ha estat la de garantir l’envelliment sense abandonar el barri, i fer-ho amb el suport de la comunitat.

Es tracta d’oferir un espai de suport i acollida per a totes aquelles persones grans que el necessitin, per tal de mantenir el seu major grau d’autonomia, conservant els vincles amb el seu entorn habitual. Un espai que afavoreixi el desenvolupament del seu projecte de vida, amb dignitat, seguretat, privacitat i intimitat, mantenint les habilitats, el control personal, la continuació del què han viscut i el contacte social.

Així, al llarg dels anys, hem atès centenars de persones, sense discriminació per motiu d’origen, gènere, creences o capacitat econòmica. Vam néixer amb el barri al costat, que ens hi aportà desinteressadament els primers recursos, i ens procurà suport des de l’associació de veïns, abans no esdevinguéssim l’actual Fundació. Alhora, sempre hem buscat el suport de les administracions públiques o d’altres organitzacions econòmiques i socials, per tal de fer possible el projecte.