LA FUNDACIÓ

Estiu de 2020 -Patronat

Estiu de 2020 -El Patronat amb la nova directora Yesmine Regués.

Una fundació per guanyar solidesa

Des dels seus orígens, el grup impulsor de la Residència d’avis Sagrada Família va trobar
acolliment i empara legal dins de l’Associació de veïns del barri, i això va ser així fins l’any 2002.
Aleshores, amb la necessària complicitat de l’entitat veïnal, la Residència d’avis esdevingué una
Fundació privada sense ànim de lucre, tal com ho aprovà l’assemblea de l’Associació de veïns
del dia 9 de novembre de 2002. Dues setmanes més tard, el 25 de novembre, es constituïa
davant notari la nova Fundació, amb l’objectiu de garantir l’esperit inicial de la Residència però
també per tal d’assegurar-ne la continuïtat, guanyant més solidesa legal i avantatges econòmics,
en un projecte que any rere any creixia en importància. Aquell primer Patronat fou presidit per Josep Fontdevila Monter, i incorporava com a membre nat la persona que presidís l’Associació de veïns, que des d’aquell 2002 s’esqueia que era Rossend Coll i Pujols. Els acompanyaven
Mercè Bacardit, Isidre Casals, Mercè Duarri, Otília Fandos, Marià Muñoz, Lúcio Sánchez i
Francesc Valenzuela.

El patronat avui

L’última renovació del Patronat és d’agost de 2020, i en l’actualitat el conformen set persones,
amb l’acompanyament de la directora i la secretària:
Rossend Coll Pujols, President
Ramon Fontdevila Subirana, Vicepresident
Roser Aguilera López
Mercè Bacardit Oliveras
Maria Carme Closas Junyent
Mercè Padró Meca
Marià Francesc Muñoz Martínez
Antònia Molino Oliva, Secretària
Yesmine Regués Gurt, Directora